Правничий часопис Донецького університету

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, конституційного, міжнародного, цивільного, господарського, аграрного, земельного та екологічного права, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права. Журнал також інформує про події наукового життя і досвід викладання юридичних навчальних дисциплін.

Видання розраховано на науковців, викладачів, юристів-практиків, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів юридичних спеціальностей.

Журнал «Правничий часопис Донецького університету» включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук згідно з наказом МОН України від 28.12.2017 р. № 1714 (додаток 7).

Журнал виходить два рази на рік.

У 2018 році приймаються статті для публікації:

у першому номері журналу – до 1 вересня;

у другому номері журналу – до 1 листопада.

 law-journal.div@donnu.edu.ua

Довідки за тел.: (067) 92-569-13


№ 1/2 (2016)

Зміст

Інформація про часопис

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2016
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2016
PDF
179-180
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2016
PDF

Права людини, держава, суспільство

P. Komar
PDF
3-10
Yu. Serebryakovа
PDF
11-19
O. O. Krestyannikova
PDF
19-26
A. Chervinchuk
PDF
27-34

Право та економіка

V. K. Mamutov, G. D. Dzhumageldiyeva, N. V. Eremeeva
PDF
35-47
Yu. Pavluchenko, A. Symonyan
PDF
47-56
I. V. Atamanchuk
PDF
56-65
M. V. Slobodyanyuk
PDF
65-72

Зарубіжний досвід

O. G. Turchenko
PDF
73-80

Сторінки минулого

E. A. Pisareva
PDF
81-91

Боротьба зі злочинністю

R. A. Movchan, S. V. Neznaiko
PDF
92-104

Шляхи вдосконалення законодавства

L. P Amelicheva
PDF
105-112

Трибуна молодого вченого

M. R. Avetisyan
PDF
113-122
O. V. Herbych
PDF
122-127

Дискусії та обговорення

V. V. Buga
PDF
128-134
Yu. А. Kostenko
PDF
135-141

Наукове життя

L. P. Amelicheva
PDF
142-150
Yu. М. Pavluchenko
PDF
151-155

Анотації

The Law Faculty, Vasyl' Stus Donetsk National University