Статути територіальних громад міст: досвід застосування в Україні європейських муніципальних стандартів.

Автор(и)

  • I. V. Idesis Національний університет «Одеська юридична академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.7

Ключові слова:

статут територіальної громади, територіальна громада, місцеве самоврядування, муніципальне управління, хартія, європейські муніципальні стандарти

Анотація

У статті аргументовано, що статут територіальної громади міста – це підзаконний нормативно-правовий акт, що ухвалюється міською радою для врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей міського самоврядування й регламентації колективної участі членів територіальної громади у його здійсненні. Зроблено висновок, що іменувати статути територіальних громад міст «міськими конституціями», як це часто трапляється в літературі, навряд чи справедливо. Конституція України та статути територіальних громад українських міст мають такі спільні ознаки формального характеру, як юридична техніка та тезаурус, а також відсутність закріпленого нормативними актами порядку їхньої розробки та ухвалення. Більшість формальних ознак статутів територіальних громад міст не збігається з формальними ознаками Основного закону, зокрема обов’язковість наявності, необхідність державної реєстрації, найвища юридична сила та здатність виступати фундаментом для подальшої нормотворчості, пряма дія, стабільність. Уважати статут територіальної громади міста «міською конституцією» навряд чи можливо з урахуванням сучасних європейських муніципальних стандартів.

Біографія автора

I. V. Idesis, Національний університет «Одеська юридична академія»

асистент кафедри міжнародного та європейського права, кандидат юридичних наук 

Посилання

Батанов О. В. Питання розробки та прийняття статуту територіальної громади. Юридичний журнал. 2004. № 3. С. 38–40.

Мішина Н. В. Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи. Право України. 2018. № 4. С. 126–138.

Mishyna N. V. Local Government and the Doctrine of Separation of Powers. Юридический вестник. 2004. № 4. С. 100–103.

Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 142.

Соловьев С. Г. Муниципальное право России: учебник. Москва: ИНФРА-М, 2013. 312 с.

Конституционное право зарубежных стран: учебник для студентов вузов / под ред. В. О. Лучина, Г. А. Василевича, А. С. Прудникова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 727 с.

Шугрина Е. С. Муниципальное право: учебник. Москва: Норма: Инфра-М, 2012. 560 с.

Статут територіальної громади міста Одеса. URL: http://www.omr.gov.ua/images/File/ Ustav/1240_Ustav.doc

Статут територіальної громади міста Коростень. URL: http://www.korosten.in.ua/index. php?page=206

Статут територіальної громади м. Бердянська. URL: http://kurort-berdyansk.com/statutteritorialnoyi-gromadi.html

Статут територіальної громади міста Лозова. URL: http://www.lozovarada.gov.ua/ stgml.html

Статут територіальної громади міста Чугуєва. URL: http://chuguev-rada.gov.ua/?page_ id=1127

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Права людини, держава, суспільство