Загальні збори громадян за місцем проживання у Республіці Болгарія.

Автор(и)

  • A. O. Petrenko Національний університет «Одеська юридична академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.16

Ключові слова:

загальні збори громадян за місцем проживання, свобода зібрань, безпосередня демократія, демократія, місцеве самоврядування

Анотація

Метою статті є дослідження досвіду нормативної регламентації загальних зборів громадян за місцем проживання у Республіці Болгарія та формулювання пропозицій щодо можливості його застосування в Україні. На підставі вивчення досвіду цієї країни – члена Європейського Союзу, автор доходить висновку про доцільність здійснення нормативно-правової регламентації місцевих виборів та місцевих референдумів в одному нормативно-правовому акті. Автор обґрунтовує тезу, що у разі здійснення нормативно-правової регламентації місцевих виборів та місцевих референдумів в одному нормативно-правовому акті, Закон України, в якому отримають свою регламентацію усі інші форми безпосередньої демократії на місцевому рівні, буде охоплювати порядок організації та проведення: загальних зборів громадян за місцем проживання; місцевих ініціатив; громадських слухань.

Біографія автора

A. O. Petrenko, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри конституційного права

Посилання

Орловський О. С. Правовий статус органів самоорганізації населення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2004. 20 с.

Орловський О. С. Нормативно-правова регламентація загальних зборів членів територіальної громади. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2009. Вип. 1. С. 158–167.

Мішина Н. В. Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи. Право України. 2018. № 4. С. 126–138.

Mishyna N. Local Government and the Doctrine of Separation of Powers. Юридический вестник. 2004. № 4. С. 100–103.

Мішина Н. В. Органи самоорганізації населення та середовище проживання. Державне управління: теорія та практика. 2006. № 2. URL: http://www.academy.kiev.ua/ej4/txts/ REGIONALNE/06mnvnjs.pdf

Constitution of the Republic of Bulgaria 1991. URL: https://www.parliament.bg/en/const

Local Self-Government and Local Administration Act 1991. Republic of Bulgaria. URL: https://www.mrrb.bg/en/local-government-and-local-administration-act/

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Зарубіжний досвід