Щодо здійснення майнових прав товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи.

Автор(и)

  • I. Lekhkodukh Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.8

Ключові слова:

товариство з обмеженою відповідальністю однієї особи, товариство з додатковою відповідальністю однієї особи, майнові права, здійснення майнових прав, учасник, вищий орган, виконавчий орган, загальні збори

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питання здійснення майнових прав товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи.

Звертається увага на виконання єдиним учасником функцій вищого та виконавчого органів товариства одночасно; виконання єдиним учасником функцій директора на підставі трудового договору з товариством та без його укладення; здійснення майнових прав без визначеності суб’єкта таких прав; відсутності розмежування повноважень єдиного учасника як учасника вищого та виконавчого органів тощо.

За результатами проведеного аналізу обґрунтовано пропозиції щодо здійснення майнових прав товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи.

Біографія автора

I. Lekhkodukh, Донецький національний університет імені Василя Стуса

старший викладач кафедри господарського права

Посилання

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2658-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 47. Ст. 251. (Із змінами).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356. (Із змінами).

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 18–22. Ст. 144. (Із змінами).

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 6 лютого 2018 р. № 2275-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 13. Ст. 69. (Із змінами).

Щербина В. С. Суб’єкти господарського права: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 264 с.

Лукач І. В. Поняття та види суб’єктів корпоративних правовідносин. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2013. № 6-1. Т. 2. С. 61–64.

Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: монографія. Київ: Атіка, 2003. 352 с.

Беляневич О. А., Мягкий А. В. Корпоративне управління за законодавством України: теоретико-прикладні проблеми: монографія. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2017. 320 с.

Корпоративне управління: монографія / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова; за ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право, 2007. 498 с.

Господарське право: практикум. А. Г. Бобкова (кер. авт. кол.), Ю. М. Моісєєв, Ю. М. Павлюченко та ін.; за заг. ред. А. Г. Бобкової. Харків: Право, 2018. 592 с.

Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 7 червня 2018 р. у справі № 820/3159/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/74638759

Рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 23 травня 2019 р. у справі № 824/189/19-а. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/81915618

Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12 червня 2019 р. у справі № 160/3214/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/82373995

Рішення Одеського окружного адміністративного суду від 30 вересня 2019 р. у справі № 420/4267/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84616010

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право та економіка