Щодо правового статусу окремих суб’єктів транспортної діяльності.

Автор(и)

  • R. F. Grynyuk Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • E. M. Derkach Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.9

Ключові слова:

транспортне законодавство, суб’єкт господарювання, транспортна діяльність, транспорт, перевезення вантажів, транспортний оператор, транспортний експедитор, транспортна біржа

Анотація

У статті висвітлюються проблемні питання правового статусу окремих суб’єктів транспортної діяльності. На основі аналізу законодавства ЄС, чинного та перспективного законодавства України про транспорт обґрунтовано пропозиції щодо регламентації правового статусу окремих суб’єктів транспортної діяльності: транспортного оператора, оператора змішаного (мультимодального) перевезення, транспортної біржі.

Біографії авторів

R. F. Grynyuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, доктор юридичних наук, професор

E. M. Derkach, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. № 19–20. № 21–22. Ст. 144. (Із змінами).

Клепікова О. В. Правова організація транспортної системи України: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 444 с.

Драпайло Ю. З. Правове регулювання господарських відносин у морських портах: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.04. – господарське право, господарсько-процесуальне право. Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2013. 19 с.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. 2-е вид., перероб. і доп. / за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини; кол. авт.: О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина та ін. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 720 с.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/984_011#n2701

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. Офіційний вісник України. 2018. № 52. Ст. 1848.

Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування: Закон України від 23 лютого 2012 р. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 49. Ст. 553. (Із змінами).

Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»: постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200. Офіційний вісник України. 2014. № 53. Ст. 1402.

Кабмін затвердив стратегію Укрзалізниці до 2023 року. Документ ще не опубліковано, але ми його вже вивчили. Як зміниться залізна дорога? URL: https://ua-news.liga.net/economics/articles/liganet-rozdobula-novu-strategiyu-uz-scho-chekae-derjmonopoliyu)/

Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 1 липня 2004 р. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 52. Ст. 562. (Із змінами).

Криклій В. Мультимодальні перевезення та створення цифрових транспортних коридорів дозволять Україні реалізувати свій транзитний потенціал. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/multimodalni-perevezennya-ta-stvorennya-cifrovih-transportnih-koridoriv-dozvolyat-ukrayini-realizuvati-svij-tranzitnij-potencial-vladislav-kriklij)

Вантажні автомобільні транспортні біржі в Україні. Logistics in Ukraine. URL: https://logistics-ukraine.com/2017/09/18/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право та економіка