Захист права власності у господарському судочинстві.

Автор(и)

  • Yu. Serebryakova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.13

Ключові слова:

захист, право власності, господарське судочинство, суб’єкти господарювання, правовстановлюючі документи, спір про право, позовне провадження, окреме провадження, господарський суд

Анотація

Статтю присвячено дослідженню захисту права власності в господарському судочинстві. На основі аналізу положень Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України та судової практики розглянуто особливості розгляду господарськими судами справ за позовами про визнання права власності у разі втрати правовстановлюючих документів, визнання права власності на безхазяйну річ, на об’єкт самочинного будівництва, за набувальною давністю з підстави відсутності спору про право, виявлено судову позицію про неможливість розгляду таких справ в порядку позовного провадження через відсутність спору про право. Уточнено особливості визначення способів захисту права власності за позовними вимогами, які обумовлені договором, строк дії якого припинено на момент звернення до суду.

На основі проведеного дослідження пропонується запровадження розгляду господарськими судами справ щодо захисту права власності суб’єктів господарювання у разі втрати правовстановлюючих документів, необхідності виділу майна в натурі зі спільної власності, визнання права власності на безхазяйну річ, на об’єкт самочинного будівництва, за набувальною давністю в порядку окремого провадження.

Біографія автора

Yu. Serebryakova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент кафедри господарського права, кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56. (Із змінами).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 461. (Із змінами).

Про деякі приписи законодавства, що регулюють питання, пов’язані зі здійсненням права власності та його захистом: лист Вищого арбітражного суду України від 31 січня 2001 р. № 01-8/98. Юридичний вісник України. 2001. № 12.

Постанова Верховного Суду України від 13 лютого 2012 р. у справі № 3-3гс12. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/81b1cba59140111fc2256bf7004f9cd3/d72f84c37dde8 43cc22579b6003fe9e2?OpenDocument (дата звернення: 18.03.2019).

Дзера І. О. Деякі аспекти розгляду судами справ про визнання права власності у разі втрати правовстановлюючих документів. Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства: зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 липня 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р. Ю. Ханик-Посполітак. Київ: ВД Дакор, 2017. С. 111–116.

Беляневич О. А. Захист права власності позовом про визнання (на прикладі ст. 392 ЦК України). Вісник господарського судочинства. 2012. № 2. С. 263–271.

Рішення господарського суду Львівської області від 29 червня 2017 р. у справі № 914/904/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67501857 (дата звернення: 18.03.2019).

Рішення господарського суду Київської області від 13 лютого 2018 р. у справі № 911/3823/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72671523 (дата звернення: 18.03.2019).

Рішення господарського суду Волинської області від 31 січня 2018 р. у справі № 903/693/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72007055 (дата звернення: 18.03.2019).

Рішення господарського суду Донецької області від 25 травня 2018 р. у справі № 905/162/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74719354 (дата звернення: 18.03.2019).

Ухвала господарського суду Сумської області від 30 серпня 2010 р. у справі № 3/109-10. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10977451 (дата звернення: 18.03.2019).

Рішення господарського суду Донецької області від 20 липня 2013 р. у справі № 2/1369/13. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 26082960 (дата звернення: 18.03.2019).

Гнатів О. Б. Захист права власності в цивільному праві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2015. 185 с.

Цивільний процес України. Академічний курс: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: Видавець Фурса С. Я.: КНТ. Київ, 2009. 848 с.

Проект Господарського процесуального кодексу України (реєстр. № 2178 від 06.03.2008 р.). URL: http://w 1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31920 (дата звернення: 18.03.2019).

Бандурка С. С. Способи захисту права власності підприємства. Наше право № 1. 2016. С. 146–149.

Рішення господарського суду Львівської області від 04 січня 2017 р. у справі № 914/2669/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63944771 (дата звернення: 18.03.2019).

Рішення господарського суду Запорізької області від 12 січня 2015 р. у справі № 908/695/14. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/42383799 (дата звернення: 18.03.2019).

Постанова Верховного Суду України від 21 травня 2012 р. у справі № 6-20цс11 URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/81b1cba59140111f287498-986d3/d72f84c37dde843cc2257 9b6003fe9e2 (дата звернення: 18.03.2019).

Рішення Господарського суду Одеської області від 22 травня 2017 р. у справі № 916/23/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66801419 (дата звернення: 18.03.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право та економіка