Реалізація принципу верховенства права при застосуванні способів захисту прав та інтересів.

Автор(и)

  • I. Koval Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.4

Ключові слова:

принцип верховенства права, спосіб захисту, ефективний спосіб захисту, порушене право

Анотація

У статті досліджено зміни національного законодавства, пов’язані з обранням способів захисту прав та інтересів. Розкрито підходи, які склалися в судовій практиці щодо застосування способів захисту, не передбачених законом або договором. Проаналізовано передбачені чинним законодавством умови обрання способу захисту прав та інтересів. Запропоновано загальні критерії ефективності способу захисту.

Біографія автора

I. Koval, Донецький національний університет імені Василя Стуса

в. о. декана юридичного факультету, доктор юридичних наук, доцент

Посилання

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Т. 1. Ст. 2125.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 461. (Із змінами).

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40–41, 42. Ст. 492. (Із змінами).

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56. (Із змінами).

Лесько А. Захист цивільних прав та інтересів судом: нові аспекти. URL: https://censor.net.ua/b3038431

Бринцев О. В. Кваліфікуючі ознаки поняття способу захисту права у контексті судової реформи. Право України. 2017. № 9. С. 70–75.

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 18–22. Ст. 144. (Із змінами).

Майданик Р. А. Квалификация способов защиты гражданских прав и интересов судом в Украине: теория и практика. Альманах цивилистики: сборник статей. Вып. 4; под ред. Р. А. Майданика. Київ: Алерта, ЦУЛ, 2011. С. 107–147.

Ротань В. Г. Застосування положень законодавчих актів про способи захисту права при здійсненні судочинства у господарських справах. Вдосконалення судоустрою та господарського судочинства: проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції (12–13 квітня 2006 р., м. Донецьк). 2006. С. 437–441.

Постанова Верховного Суду України від 21 травня 2012 р. у справі № 6-20цс11. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24704776

Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України. Закон і Бізнес. URL: http://zib.com.ua/ua/print/88249-analiz_praktiki_zastosuvannya_sudami_st16_civilnogo_ kodeksu_.html 13. Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 р. № 17-рп/2010. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10

Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2005 р. № 8-рп/2005. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-05

Рішення Конституційного Суду України від 8 грудня 2011 р. № 16-рп/2011. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-11

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. (Із змінами).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Права людини, держава, суспільство