Щодо процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Автор(и)

  • I. A. Shcherbak Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • S. O. Patiuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.6

Ключові слова:

Вищий антикорупційний суд, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Громадська рада міжнародних експертів, суддя, антикорупційні органи, спеціальна процедура добору суддів, доброчесність, кваліфікаційне оцінювання

Анотація

У статті розглянуто проблемні питання, пов’язані з формуванням Вищого антикорупційного суду в Україні. Окрему увагу приділено категорії «доброчесність» для кандидатів у судді, зобов’язанню оприлюдення знеособленої інформації щодо результатів голосування на спеціальному спільному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і Громадської ради міжнародних експертів, необхідності встановлення меж повноважень цієї ради при здійсненні спеціальної процедури кваліфікаційного оцінювання кандидатів у судді.

За результатами проведеного дослідження обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення процедури добору суддів шляхом внесення відповідних змін до законів України «Про судоустрій і статус суддів» і «Про Вищий антикорупційний суд».

Біографії авторів

I. A. Shcherbak, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент

S. O. Patiuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, кандидат юридичних наук

Посилання

Матеріали пленарного засідання Верховної Ради України від 18 жовтня 2006 р. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://iportal.rada.gov.ua/print/8004.html (дата звернення: 01.10.2019 р.).

Індекс сприйняття корупції CPI-2016. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2016/ (дата звернення: 10.10.2019 р.).

Індекс сприйняття корупції CPI-2018. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018/ (дата звернення: 10.10.2019 р.).

Костецький М. Чому важливі антикорупційні суди. URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/ chomu-vazhlivi-antikorupciyni-sudi-2008723.html (дата звернення: 15.10.2019 р.).

Ліщишин І. Щодо необхідності створення Вищого антикорупційного суду. URL: http:// yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/shchodo-neobhidnosti-stvorennya-vishchogoantikorupciynogo-sudu.html (дата звернення: 15.10.2019 р.).

Прокопів Б. Специфіка функціонування Вищого антикорупційного суду в Україні: міжнародний досвід та українські реалії. Актуальні проблеми правознавства. 2018. Вип. 3(15). С. 103–107.

Желтухін Є. Особливий антикорупційний: монополізація правосуддя? Юридична Газета. URL: http://alekseev.com.ua/wp-content/uploads/2017/02 (дата звернення: 25.10.2019 р.).

Довга дорога до антикорупційних судів. URL: http://nv.ua/ukr/opinion/tkeshelashvili/ dovga-doroga-do-antikoruptsijnih-sudiv1323280.html (дата звернення: 10.10.2019 р.).

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545. (Із змінами).

Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 7 червня 2018 р. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 24. Ст. 212.

Рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 17 квітня 2019 р. у справі № 9901/85/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81366535 (дата звернення: 01.10.2019 р.).

Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 р.: Схвалено Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 р. № 2006/23. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_j67 (дата звернення: 10.10.2019 р.).

Стали відомі індикатори визначення невідповідності суддів критеріям доброчесності. Судебно-юридическая газета. URL: https://sud.ua/ru/news/sud-info/132839-stali-vidomi-indikatoriviznachennya-nevidpovidnosti-suddiv-kriteriyam-dobrochesnosti (дата звернення: 01.11.2019 р.).

Рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 11 липня 2019 р. у справі № П/9901/246/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83070061

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. (Із змінами).

Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13 жовтня 2016 р. № 81/зп-16 (зі змін.). URL: https://vkksu.gov.ua/ua/about/reglament-vkks-ukraini/ (дата звернення: 10.10.2019 р.).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Права людини, держава, суспільство