Правничий часопис Донецького університету

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, конституційного, міжнародного, цивільного, господарського, аграрного, земельного та екологічного права, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права. Журнал також інформує про події наукового життя і досвід викладання юридичних навчальних дисциплін.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 22584-12484 ПР від 28.02.2017 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з юридичних наук (додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 р.  № 1714)

Журнал виходить двічі на рік.

 law-journal.div@donnu.edu.ua
Довідки за тел.: (067) 92-569-13


№ 1 (2019)

Зміст

Інформація про часопис

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF

Права людини, держава, суспільство

L. P. Amelicheva
PDF
3-12
O. O. Dudorov, R. O. Movchan
PDF
12-21

Право та економіка

I. V. Stadnik
PDF
22-27
V. I. Novoshytska
PDF
28-34
Yu. Pavlyuchenko, A. Koshevets
PDF
35-44
L. M. Doroshenko
PDF
45-54
S. N. Pavlyuk
PDF
54-62
K. V. Overkovskiy
PDF
63-71
O. I. Kulyk
PDF
72-82

Боротьба зі злочинністю

R. A. Movchan
PDF
83-92
I. E. Zhdanova
PDF
92-100
I. A. Shcherbak
PDF
100-108

Шляхи вдосконалення законодавства

I. Atamanchuk
PDF
109-116
O. P. Pysmenna
PDF
117-122

Зарубіжний досвід

O. Turchenko
PDF
123-139

Події

O. Turchenko
PDF
140-143
A. Ye. Krakovska
PDF
143-152