Правничий часопис Донецького університету

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, конституційного, міжнародного, цивільного, господарського, аграрного, земельного та екологічного права, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права. Журнал також інформує про події наукового життя і досвід викладання юридичних навчальних дисциплін.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 22584-12484 ПР від 28.02.2017 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з юридичних наук (додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 р.  № 1714)

Журнал виходить двічі на рік.

 law-journal.div@donnu.edu.ua
Довідки за тел.: (067) 92-569-13


№ 2 (2019)

Зміст

Інформація про часопис

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF

Права людини, держава, суспільство

I. V. Stadnik, A. S. Bondar
PDF
3-12
V. O. Kostrov
PDF
12-20
N. M. Koshil
PDF
20-26
I. Koval
PDF
26-33
O. Turchenko, O. Borovytskyi
PDF
33-43
I. A. Shcherbak, S. O. Patiuk
PDF
43-51
I. V. Idesis
PDF
51-58

Право та економіка

I. Lekhkodukh
PDF
59-66
R. F. Grynyuk, E. M. Derkach
PDF
66-76
K. Morhunova
PDF
76-83
O. V. Bakhur
PDF
83-91
V. I. Novoshitska
PDF
92-104
Yu. Serebryakova
PDF
104-113

Сторінки минулого

Z. Ivantsova
PDF
114-121

Шляхи вдосконалення законодавства

D. V. Chasovnykоv
PDF
122-129

Зарубіжний досвід

A. O. Petrenko
PDF
130-136

Дискусії та обговорення

A. Bobkova, Ye. Lypnytska
PDF
137-147

Рецензії

I. Koval
PDF
148-149

Події

Yu. Pavlyuchenko
PDF
150-153