Правничий часопис Донецького університету

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, конституційного, міжнародного, цивільного, господарського, аграрного, земельного та екологічного права, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права. Журнал також інформує про події наукового життя і досвід викладання юридичних навчальних дисциплін.

Видання розраховано на науковців, викладачів, юристів-практиків, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів юридичних спеціальностей.

Журнал «Правничий часопис Донецького університету» включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук згідно з наказом МОН України від 28.12.2017 р. № 1714 (додаток 7).

Журнал виходить два рази на рік.

У 2019 році приймаються статті для публікації:

у першому номері журналу – до 1 червня;

у другому номері журналу – до 1 листопада.

 law-journal.div@donnu.edu.ua

Довідки за тел.: (067) 92-569-13


№ 1-2 (2017)

Зміст

Інформація про часопис

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
PDF
177-178
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
PDF

Права людини, держава, суспільство

A. Bobkova
PDF
3-13
L. P. Amelicheva, A. V. Nefodov
PDF
13-24

Право та економіка

V. I. Novoshytska
PDF
25-34
Yе. O. Lypnytska
PDF
34-42
Yu. Moisieiev, Yu. Uralova
PDF
42-49
Yu. Pavlyuchenko, B. Kravchuk
PDF
49-56
R. V. Militsianov
PDF
56-63

Сторінки минулого

O. V. Martyniuk
PDF
64-72

Боротьба зі злочинністю

R. A. Movchan
PDF
73-78

Шляхи вдосконалення законодавства

A. M. Zakharchenko
PDF
79-88

Проблеми правозастосування

O. S. Panasyuk
PDF
89-96
I. V. Masliy
PDF
97-104
D. V. Korchevets
PDF
104-109

Трибуна молодого вченого

M. R. Avetisyan
PDF
110-116
K. A. Zatulko
PDF
116-123

Дискусії та обговорення

O. I. Antoniuk
PDF
124-127

Наукове життя

L. P. Amelicheva
PDF
128-136
I. F. Koval
PDF
137-145

Новації в навчальному процесі

O. I. Antoniuk
PDF
146-157

Наші вчителі

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
PDF
158-160