Проблемні аспекти процедури повідомлення про підозру в контексті реалізації принципу верховенства права.

Автор(и)

  • I. A. Shcherbak Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.1.12

Ключові слова:

кримінальне провадження, повідомлення про підозру, принцип верховенства права, права і свободи людини, окремі категорії осіб

Анотація

У статті розглянуто проблемні правові питання реалізації принципу верховенства права на стадії досудового розслідування під час повідомлення про підозру, у тому числі стосовно окремих категорій осіб. Окрему увагу приділено питанню щодо суб’єктного складу осіб, які мають право складати та вручати особі у передбачений законом спосіб письмове повідомлення про підозру. Звернуто увагу на значення дотримання принципу верховенства права як основоположного, загальновизнаного принципу у кримінальному судочинстві.

За результатами проведеного дослідження обґрунтовано пропозиції з удосконалення процедури повідомлення про підозру шляхом внесення відповідних змін до Кримінального процесуального кодексу України.

Біографія автора

I. A. Shcherbak, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, канд. юрид. наук, доцент

Посилання

Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи. Право України. 2010. № 3. С. 6–18.

Кочура А. В. Принцип Верховенства права як базовий принцип кримінального процесу. Форум права. 2010. № 4. С. 516–521.

Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія. Харків, 2008. 240 с.

Shcherbak Irina. Universality recognized international principles of criminal production and thtir implementation in the Ukrainian legislation. Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 3, № 5. 2015. P. 100–103.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Харків, 2012. 768 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4651-17 (дата звернення 01.08.2019 р.).

Понамаренко Д. Деякі питання повідомлення про підозру. ЛІГА. Блоги. 2017. URL: http://blog.liga. net/user/ponomarenko/article/28193.aspx (дата звернення 01.08.2019 р.).

Шкелебей В. А. Способи та порядок вручення письмового повідомлення про підозру. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4. С. 110–114.

Судді Великої Палати Верховного Суду висловилися стосовно порядку повідомлення про підозру спецсуб’єктам. Судебно-юридическая газета. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/130522-suddi-vp-vs-vislovilis-stosovno-poryadku-povidomlennya-pro-pidozru-spetssubyektam (дата звернення 10.08.2019 р.).

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545. (Із змінами).

Рішення Апеляційного суду Полтавської області від 6 вересня 2016 р. у справі № 538/1807/15-к. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/61163287 (дата звернення 01.08.2019 р.).

Ухвала Донецького апеляційного суду від 15 березня 2019 р. у справі № 263/11808/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 80554339 (дата звернення 01.08.2019 р.).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Беєлер проти Італії». Комюніке Секретаря Суду від 5 січня 2000 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/SO2462 (дата звернення 15.08.2019 р.).

Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2008. 704 с.

Фараон О. Вручення повідомлення про підозру. Національний юридичний журнал: теорія і практика. МАІ. 2014. С. 114–118. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/ 2014/2/22.pdf (дата звернення 21.08.2019 р.).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Боротьба зі злочинністю