Порушення обмежень щодо одержання подарунків: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства.

Автор(и)

  • O. O. Dudorov Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
  • R. O. Movchan Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.1.2

Ключові слова:

подарунок, неправомірна вигода, корупція, корупційне правопорушення, правопорушення, пов’язане з корупцією, гостинність, близькі особи

Анотація

У статті розглянуті найбільш актуальні питання, які виникають при кваліфікації адміністративного проступку, передбаченого ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків». За результатами дослідження сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення антикорупційного законодавства, спрямовані на підвищення ефективності відповідної адміністративноправової заборони.

Біографії авторів

O. O. Dudorov, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України, д-р юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

R. O. Movchan, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, канд. юрид. наук, доцент

Посилання

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 588 с.

Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства / за ред. М. І. Хавронюка. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ: ВД «Дакор», 2017. 522 с.

Шимон О. М. Вдосконалення правового регулювання встановлення обмежень і заборон як засобів запобігання правопорушенням, пов’язаним з корупцією. Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 6 травня 2019 року / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. С. 134–136.

Загиней З. А. Загальновизнане уявлення про гостинність як індикатор корупціогенності у тексті Закону України «Про запобігання корупції». Судова апеляція. 2018. № 2. С. 36–46.

Максимович Р. Л. Коментар Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. 280 с.

Постанова Апеляційного суду Полтавської області від 8 травня 2015 р. у справі № 554/3923/15-п. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/44079274

Берднікова К. В. Адміністративна відповідальність за порушення встановлених заборон та обмежень у сфері запобігання корупції в Україні: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2016. 233 с.

Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані із корупцією: практич. посіб. / К. Л. Бугайчук, О. І. Беспалова, О. В. Джафарова, В. О. Іванцов, С. О. Шатрава. Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2016. 100 с.

Постанова Дубровицького районного суду Рівненської області від 9 червня 2017 р. у справі № 560/436/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/67083253

Постанова Апеляційного суду Рівненської області від 21 серпня 2017 р. у справі № 560/436/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/76899924

Постанова Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 3 жовтня 2018 р. у справі № 442/3556/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/76899924

Судовий розгляд справ про правопорушення, пов’язані з корупцією: практ. посіб. / кол. авт.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Костенка. Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. 346 с.

Киричко В. М. Проблема розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення заборон одержання неправомірної вигоди й подарунків, шляхи її вирішення. Проблеми законності. 2017. Вип. 138. С. 118–131.

Постанова Троїцького районного суду Луганської області від 22 серпня 2018 р. у справі № 433/811/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/76051509

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Права людини, держава, суспільство