Імітаційна клініка як засіб формування компетентностей студентів юридичних спеціальностей.

Автор(и)

  • K. Kalachenkova Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • E. Titova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2018.1-2.19

Ключові слова:

юридична освіта, клінічна освіта, вищий навчальний заклад, інтерактивні методи навчання, імітаційна юридична клініка, консультації, положення про юридичну клініку

Анотація

Стаття присвячена характеристиці діяльності юридичних клінік в Україні як засобу формування компетентностей студентів юридичних спеціальностей.

На основі здобутків вітчизняних та зарубіжних вчених аналізуються загальні засади юридичної клінічної освіти та новітні підходи до її подальшого розвитку, а також досвід роботи імітаційної юридичної клініки з господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса, де проводилася відповідна просвітницька робота. Розглянуто основні існуючі у юридичній науці підходи щодо класифікації юридичних клінік. Проаналізовано нормативно-правові засоби організації та діяльності юридичних клінік в Україні. Досліджено новітні тенденції зарубіжного досвіду юридичної клінічної освіти.

За результатами проведеного дослідження та досвіду роботи імітаційної юридичної клініки з господарського права юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса обґрунтовано доцільність розвитку такого напряму юридичної клінічної освіти. Обґрунтовано окремі пропозиції щодо вдосконалення правових засад юридичної клінічної освіти.

Біографії авторів

K. Kalachenkova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент кафедри господарського права, канд. юрид. наук, доцент

E. Titova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент кафедри господарського права, канд. юрид. наук, доцент

Посилання

Галай А. О. Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти: шляхи впровадження клінічного спецкурсу та практики студентів у навчальний процес вищих навчальних закладів в Україні: навч. посібник. Київ: КНТ, 2009. 96 с.

Савчин М. В., Менджул М. В., Навроцький В. В. Основи юридичної клінічної практики: навчально-методичний посібник. Ужгород: Закарпатський державний університет, Карпатське агенство прав людини «Вестед», Юридична клініка «Альтернатива», 2007. 127 с.

Шерайзина Л. О., Глухова О. В., Силюк Л. А. Школа правового просвещения: учеб.- метод. пособие. Брест: БрГУ, 2017. 285 с.

Хватик Ю. А. Роль юридической клиники в системе практико-ориентированного образования Республики Беларусь. Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 1(54). С. 99–105.

Мудрак Р. Генеза становлення інституту юридичних клінік у світі та Україні. Актуальні проблеми правознавства. Вип. 3(11). 2017. С. 31–35.

Єлов В. А., Молібог С. І., Павленко Д. Г. Юридична клініка: навч. посібник. Київ: Школяр, 2004. 315 с.

Молдован В. В., Кацавець Р. C. Юридична клініка: навч. посібник. Київ: Центр учб. літератури, 2007. 224 с.

Галай А. О. Юридична клініка як суб’єкт адміністративних правовідносин. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 4. С. 66–73.

Есаян К. К. Юридическая клиника как завершающая стадия юридического образования и начальная стадия юридической практики. URL: http://spbrta.customs.ru/spbrta/images/stories/chtenia/2014/yurklinika_int.pdf

Власюк В. Чому Україні потрібні юридичні клініки. URL: https://life.pravda.com.ua/ columns/2018/04/12/230236/

Моісєєв Ю. О., Удод М. В. Щодо питання про мету та завдання юридичної клініки як бази для практичного навчання студентів старших курсів. Правничий часопис Донецького університету. 2013. № 1. С. 85–91.

Йосилевич И. С. Юридическая клиника. Юридическая газета. 1897. № 15. URL: http://oldlawbook.narod.ru/clinik.htm

Галай А. Спеціалізація юридичних клінік в Україні: quovadis? Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 1. С. 10–18.

Шемелинець І., Якубович М., Осінська О. Юридичні клініки: ще є над чим працювати. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/124734-yuridichni-kliniki-sche-ye-nad-chim-pratsyuvati

Про утворення робочої групи з удосконалення Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2016 р. № 1414. URL: https://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/53286/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Новації в навчальному процесі