Правові аспекти державного фінансового контролю щодо діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

Автор(и)

  • A. M. Zakharchenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2018.1-2.4

Ключові слова:

державний фінансовий контроль, суб’єкти господарювання державного сектору економіки, державний фінансовий аудит, операційний аудит, ревізія, суб’єкти управління об’єктами державної власності

Анотація

У статті наведено правову характеристику державного фінансового контролю як одного із засобів організаційного впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Розглянуто проблемні правові питання, що виникають при здійсненні такого контролю.

За результатами проведеного дослідження обґрунтовано пропозиції з удосконалення правового забезпечення державного фінансового контролю щодо діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

Біографія автора

A. M. Zakharchenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

професор кафедри господарського права, д-р юрид. наук, доцент

Посилання

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. № 2939-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 13. Ст. 110. (Із змінами).

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № № 18–22. Ст. 144. (Із змінами).

Голоядова Т. О. Правові аспекти функціонування державного фінансового контролю в Україні та необхідність удосконалення вітчизняного законодавства до законодавства ЄС. Піденноукраїнський правничий часопис. 2015. № 1. С. 68-71.

Голоядова Т. О. Правове регулювання державного фінансового аудиту в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2016. № 1. С. 55–58.

Губанова Т. О. Правове забезпечення державного фінансового контролю в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. К., 2013. 20 с.

Костюк А. В. Організаційно-правові засади державного фінансового контролю: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Міжнар. ун-т бізнесу і права. Херсон, 2012. 21 с.

Панькевич В., Сідак С. Правове регулювання діяльності Державної аудиторської служби України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 6. С. 75–84.

Крівцова Т. О., Владімірова Н. П. Сутність державного фінансового контролю в контексті забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2015. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3837

Жадан Т. А. Економічна сутність та зміст поняття «державний фінансовий контроль». Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 16. С. 161–168.

Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43. Офіційний вісник України. 2016. № 12. Ст. 506. (Із змінами).

Про публічні закупівлі: Закон України від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 9. Ст. 89. (Із змінами).

Віхров О. П. Організаційно-господарські зобов’язання з контролю (нагляду) за господарською діяльністю. Вісник Інституту економіко-правових досліджень НАН України. 2011. № 1. С. 77–82.

Никитченко Н. В. Правове регулювання державного контролю у сфері господарської діяльності: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04 «Господарське право, господарськопроцесуальне право». НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. Київ. 2015. 36 с.

Постанова Верховного Суду від 2 жовтня 2018 р. у справі № 2а-18853/10/2670. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76906087

Проект Закону про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю (реєстр. № 9086 від 17 вересня 2018 р.). Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64601

Захарченко А. М. Управління об’єктами державної власності (господарсько-правові аспекти): дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04. Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. Ін-т економікоправових досліджень НАН України. Вінниця. 2017. 536 с.

Про окремі заходи щодо забезпечення фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 214. Офіційний вісник України. 2014. № 53. Ст. 1414. (Втратила чинність).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1405-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 533.

Звіт про результати роботи Державної аудиторської служби України, її міжрегіональних територіальних органів та управлінь в областях за 2017 рік. Офіційний веб-сайт Державної аудиторської служби України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/132210

Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2018 р. у справі № 820/48/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/72516957

Постанова Верховного Суду від 10 вересня 2018 р. у справі № 820/4285/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76380680

Постанова Верховного Суду від 2 жовтня 2018 р. у справі № 820/421/15. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76905965

Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550. Офіційний вісник України. 2006. № 215. Ст. 1206. (Із змінами).

Постанова Верховного Суду від 24 квітня 2018 р. у справі № 826/3902/15. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73635083

Постанова Верховного Суду від 18 вересня 2018 р. у справі № 810/667/16. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76546382

Постанова Верховного Суду від 11 жовтня 2018 р. у справі № 821/1342/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77086275

Питання проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р. № 361. Офіційний вісник України. 2006. № 13. Ст. 868. (Із змінами).

Про неналежне реагування за результатами державного фінансового контролю: Лист Державної аудиторської служби України від 16 січня 2017 р. № 02-12/44. Офіційний веб-сайт Державної аудиторської служби України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/ 134124

Інформація про невжиття керівництвом ДП «Укрспирт» заходів щодо усунення виявлених недоліків. Офіційний веб-сайт Державної аудиторської служби України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/137062

Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 березня 2013 р. № 253 (Із змінами). Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0253731-13

Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 р. № 832. Офіційний вісник України. 2007. № 45. Ст. 1839. (Із змінами).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право та економіка