Правова робота з відшкодування збитків, завданих порушеннями господарських договорів.

Автор(и)

  • Yu. Pavlyuchenko Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • A. Koshevets Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.1.5

Ключові слова:

правова робота, відшкодування збитків, господарське правопорушення, склад збитків, додаткові витрати, неодержаний прибуток (втрачена вигода), причинно-наслідковий зв’язок

Анотація

Статтю присвячено дослідженню правової роботи з відшкодування збитків, завданих порушеннями господарських договорів, зокрема на аграрному ринку. На основі аналізу положень Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та судової практики з розгляду справ про відшкодування збитків розглянуто зміст правової роботи щодо встановлення, розрахунку та доказування кожної складової збитків, виявлено неоднозначний підхід суду до оцінки доказів щодо наявності причинно-наслідкового зв’язку між збитками у вигляді додаткових витрат, неодержаного прибутку (втраченої вигоди) та фактом порушення господарського договору.

На основі проведеного дослідження запропоновано визначення правової роботи з відшкодування збитків, завданих порушеннями господарських договорів, та конкретизовано положення стосовно змісту такої роботи щодо кожної складової збитків.

Біографії авторів

Yu. Pavlyuchenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

виконувач обов’язків завідувача кафедри господарського права, канд. юрид. наук, доцент

A. Koshevets, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка юридичного факультету

Посилання

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А. Г. Бобковой. Харьков. Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н. Н. 2008. 1296 c.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 3 серпня 2018 р. у справі № 923/700/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75770409

Постанова Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 14 червня 2017 р. у справі № 923/2075/15. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67621495

Постанова Центрального апеляційного господарського суду від 22 квітня 2019 р. у справі № 904/4367/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/81436051

Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116. Урядовий кур’єр. 1996. 1 лютого. (Із змінами).

Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440. Офіційний вісник України. 2003. № 37. Ст. 1995. (Із змінами).

Новошицька В. І. Відшкодування збитків у сфері господарювання: дис. … канд. юрид. наук. 12.00.04. Донецький нац. ун-т імені Василя Стуса. Вінниця. 2016. 288 с.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20 грудня 2018 р. у справі № 916/2740/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78715894

Рішення господарського суду Тернопільської області від 12 січня 2017 р. у справі № 921/712/16-г/6. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO12683.html

Подколзін І. В. Збитки та їх відшкодування в договірному праві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03. Київ. 2009. 20 с.

Постанова Північного Апеляційного господарського суду від 18 березня 2019 р. у справі № 910/18914/16. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/80857836#

Временная методика определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных договоров. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-90

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_003

Гордієнко Т. О. Щодо розміру відшкодування матеріальних збитків (шкоди) у господарській діяльності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 1. С. 28–31.

Рішення господарського суду Чернігівської області від 26 червня 2014 р. № 927/711/14. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/39470717#

Рішення господарського суду Львівської області від 10 червня 2015 р. у справі № 914/344/15. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/45038181

Постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 17 лютого 2015 р. у справі № 924/740/14. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/42788677

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11 квітня 2018 р. у справі № 921/377/14-г/7. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73533016

Постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 20 вересня 2016 р. у справі № 902/248/15. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/61479554

Постанова Львівського апеляційного господарського суду від 28 вересня 2015 р. у справі № 914/344/15. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/51690473

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право та економіка