Щодо застосування оперативно-господарських та адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів посередницької діяльності у сфері страхування.

Автор(и)

  • Yu. Moisieiev Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Yu. Uralova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2017.1-2.5

Ключові слова:

суб’єкти страхового посередництва, страхове посередництво, страхові брокери, перестрахові брокери, страхові агенти, форми господарсько-правової відповідальності, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції

Анотація

У статті досліджено питання застосування оперативно-господарських та адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів посередницької діяльності у сфері страхування. Конкретизовано перелік оперативно-господарських санкцій, які доцільно застосовувати до страхового посередника у разі порушення договірних зобов’язань; запропоновано уточнення положень щодо адміністративно-господарських санкцій, які можуть бути застосовані до страхових посередників за порушення правил здійснення посередницької діяльності.

Біографії авторів

Yu. Moisieiev, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент кафедри господарського права

Yu. Uralova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

старший викладач кафедри цивільного права і процесу

Посилання

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за заг. ред. В. К. Мамутова. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 688 с.

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18–22. Ст. 144. (Із змінами).

Гапало С. Ю. Санкції в господарському праві України: автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право». ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». К., 2011. 23 с.

Про порядок провадження діяльності страховими посередниками: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 р. № 1523. Урядовий кур’єр. 1997. 21 січня.

Татькова З. Ф. Підстави, види та форми господарсько-правової відповідальності: автореф. дис ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право, господарськопроцесуальне право». НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. Донецьк., 2010. 24 с.

Гуйван П. Д. Деякі правові аспекти підставності та строків захисту прав учасниками відносин з комунальних послуг. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2007. № 37. С. 286–292. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VKhnuvs_2007_37_46.

Вінник О. М. Господарське право: навчальний посібник. К.: Правова єдність, 2009. 768 с.

Про затвердження Порядку реєстрації страхових агентів, які мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, у Моторному (транспортному) страховому бюро України: розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18 квітня 2013 р. № 1270. Офіційний вісник України. 2013. № 40. Ст. 1446.

Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів: розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 травня 2004 р. № 736. Офіційний вісник України. 2004. № 26. Ст. 116.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право та економіка